Rynek pracy wciąż ewoluuje, a my chcąc lub nie chcąc, musimy przechodzić te zmiany wraz z nim. Łatwość w odnalezieniu się w różnorodnym środowisku, odpowiednio wykształcone umiejętności miękkie i językowe, a także zrozumienie biznesu – to kompetencje, które obecnie są kluczowe i będą stanowić o Twoim sukcesie na obecnym i przyszłym rynku pracy. 

Środowisko pracy w Polsce jest coraz bardziej umiędzynarodowione, praktycznie w każdym sektorze. Wynika to z tego, że nasz kraj jest rynkiem atrakcyjnym dla inwestorów zagranicznych i zajmuje nadal wysokie miejsce pod względem liczby przybywających miejsc pracy, przez napływ zagranicznego kapitału. Aby odnaleźć się na takim rynku, niezbędne są kluczowe umiejętności, ukierunkowane na tę sytuację. 

Badania przeprowadzone kiedyś dla Forbesa wykazały, że istnieje 10 najważniejszych kompetencji, które rzutują na ostateczne powodzenie kandydata na rynku pracy – przydatne w konkretnych branżach jak i w skali całego rynku. Doceniane są one zarówno u osób rozpoczynających swoją karierę, jak i u doświadczonych managerów. 

W poniższym artykule przyjrzymy się 5 z nich, które naszym zdaniem wpływają bezpośrednio na rozwój organizacji i z pewnością zostaną docenione przez rekrutera w każdej sytuacji.

Umiejętność pracy w multikulturowym środowisku

Obecnie wiele firm, działa na rynkach różnych krajów, stąd niezwykle przydatna jest umiejętność rozumienia potrzeb i interesów biznesowych kontrahentów z krajów, w których działamy. To pozwala na lepsze odnajdywanie się w wielokulturowym środowisku i z pewnością jest cenną umiejętnością na obecnym rynku pracy. 

Zwłaszcza teraz, gdy struktury firm są bardzo rozproszone, kluczowym jest radzenie sobie z pracą w takich międzynarodowych zespołach, realizacją celów, a jednocześnie pokonywanie lokalnych wyzwań. Wymaga to od nas przede wszystkim dobrze rozwiniętych umiejętności interpersonalnych, świetnej organizacji pracy, ale też daje możliwość wymiany doświadczeń z pracownikami z innych krajów i wypracowywanie lepszych rozwiązań.  Taka praca daje nam możliwości rozwoju na wielu frontach, a także nawiązanie kontaktów zawodowych i prywatnych z osobami z różnych krajów.

Firma przede wszystkim powinna zapewnić swoim pracownikom szkolenia i w zakresie współpracy w zespołach globalnych, tak by polepszać funkcjonowanie całego zespołu, jak i podnosić kompetencje poszczególnych jego członków. Zawsze czerp “garściami” z tego typu okazji do nabycia wiedzy, którą zawsze będziesz mógł/a się wykorzystać w przyszłości.

By dowiedzieć się więcej o charakterystyce zespołów rozproszonych, koniecznie zajrzyj na kurs Radka Czahajdy “Zarządzanie zespołami rozproszonymi”, w którym porusza m.in tematykę funkcjonowania zespołów wirutalnych i występujących w nich problemów. 

Komunikatywność 

To trochę nadużywana i często źle interpretowana kompetencja, którą kandydaci czasem błędnie wpisują w swoje cefałki. 

Z czego wynika nasza komunikatywność, jak objawia się ona u Ciebie i jak o niej pisać? 

Dostosowywanie przekazu do rozmówcy jest niezbędne, aby ten Cię zrozumiał, jednak czy ta umiejętność już świadczy o Twojej wysokiej komunikatywności? 

Wysoką efektywność działań w zespole uzyskujemy przy wysoko rozwiniętych umiejętnościach komunikacyjnych jego członków. Mowa tutaj nie tylko o umiejętnym korzystaniu z narzędzi wymiany informacji, ale także o zdolnościach przystosowania się do kultury organizacji i standardów panujących w danym otoczeniu (np. używanie formalnego języka). 

Komunikatywność przejawia się również w naszym nastawieniu oraz ogólnym usposobieniu, które powinno być przede wszystkim otwarte i profesjonalne, dopasowane do charakteru środowiska, w którym pracujesz lub masz dopiero pracować. 

Wielozadaniowość 

Chcąc lub nie chcąc coraz częściej w pracy musimy być nie tyle co multizadaniowi, a nawet multibranżowi. Wykonywanie wielu czynności, procesów w projektach równolegle, nie jest niczym nowym, ale obecnie dużą zaletą jest również posiadanie umiejętności z różnych obszarów (np. copyrighting i tworzenie grafik), które się wzajemnie uzupełniają. 

W wielu firmach różnorodność specjalizacji, w których się odnajdujesz, będzie z pewnością ogromnym plusem przy rekrutacji. Jeśli wiesz, że Twoje dotychczasowe, nawet niewielkie doświadczenie, w którejś dziedzinie, może przydać się na nowym stanowisku, koniecznie poinformuj o tym rekrutera. 

Ten trend będzie raczej postępował, ponieważ pracownicy, którzy potrafią odnaleźć się na takich stanowiskach, potrafią lepiej ze sobą współpracować, co prowadzi do ich efektywniejszej pracy. 

Wykonując zadania z różnych dziedzin, możemy się też wiele nauczyć, poznać specyfikę funkcjonowania różnych działów, zainteresować nowymi obszarami, w których możesz się rozwijać. 

Myślenie analityczne

Umiejętność analitycznego myślenia, jest szczególnie ważna w zawodach, które wymagają od nas dużej samodzielności, wliczając w to oczywiście wszystkie stanowiska kierownicze. 

Kandydaci, którzy potrafią spójnie i kompleksowo objąć powierzone im zadania są szczególnie pożądane na rynku pracy. 

Osoby wykonujące szczególnie istotne zadania w procesach firmy, muszą racjonalnie ustalać cele oraz świetnie planować swój czas poświęcany na poszczególne obowiązki. Myślenie analityczne objawia się również w naszej dociekliwości, umiejętności zadawania pytań, weryfikacji danych i wyciągania wniosków. 

To właśnie dzięki temu jesteśmy w stanie lepiej podejmować decyzje, a co za tym idzie, bardziej samodzielnie. Obecnie wiele stanowisk pracy wymaga od nas takich kompetencji, warto więc je rozwijać, by móc do nich aspirować. 

Znajomość języków obcych

Umówmy się, język angielski to już totalna podstawa, jednak coraz częściej możemy się spotkać z wymaganiem dodatkowego języka obcego. Współczesny program edukacji praktycznie od podstawówki zakłada naukę dwóch języków, nie dziwi więc fakt, że tacy kandydaci istnieją i są niezwykle cenni dla pracodawców. 

Poza językiem niemieckim, hiszpańskim czy francuskim, niezwykle ceniona jest obecnie znajomość języka czeskiego, holenderskiego, czy języków skandynawskich. Przy tak dużej międzynarodowości wielu firm, używanie dwóch języków w pracy nie jest niczym nowym, a osoby, które potrafią, nawet w niewielkim stopniu posługiwać się drugim językiem mogą znacznie usprawnić procesy w firmie. 

W wielu organizacjach pracownicy mogą również rozwijać swoje umiejętności językowe, a sama praca na takich stanowiskach daje nieustanną możliwość praktyki i szlifowania naszego posługiwania się danymi językami, co oczywiście może zaplusować w przyszłości i otwiera przed nami wiele nowych możliwości. 

Szukając pracy, warto kierować się możliwością rozwoju umiejętności miękkich i zwracać uwagę na to jak firma dba o pracowników w tym aspekcie. To czego się nauczysz już nikt Ci nie odbierze, i zawsze możesz to wykorzystać na poczet rozwijania dalszej kariery zawodowej. Powyższe kompetencje pozwolą Ci zostać docenionym praktycznie w każdej pracy, dlatego warto je rozwijać korzystając ze wszelkich możliwych sposobności. Zacznij na własną rękę o różnych dostępnych form jak książki szkolnia czy kursy online – wszystko na wyciągnięcie ręki. 

Koniecznie sprawdź również wszystkie szkolenia dostępne w Career Academy:

Leave A Comment

Your email address will not be published.